2018/01/31

HAHAHAA

Zdjęcie użytkownika Chudnę, bo łatwo.

NIE ZAPOMNIMY !!!!

Zdjęcie użytkownika Konrad Bobrowski.

Tak z ludźmi postępowali N I E M C Y ! Pamiętaj - N I E M C Y !

Zdjęcie użytkownika Andrzej Poturalski.Zdjęcie użytkownika Andrzej Poturalski.

50 tys. zł kary za nieszczepienie się na grypę już wkrótce w Polsce! Do szczepień kwalifikować ma pielęgniarka

                                           „Dobra zmiana” jedzie po bandzie – skomentowała Justyna Socha (Stowarzyszenie STOP NOP) fakt, iż na stronie Rządowego Centrum Legislacyjnego pojawił się projekt ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz niektórych innych ustaw. „Dorośli! Biorą się i za nas. Będą przymusowe szczepienia akcyjne np. na grypę pod karą grzywny do 50 tys. zł. Kwalifikować ma pielęgniarka żeby poszło szybciej” alarmowała.
„Poszkodowanym przez powikłania szczepień chcą zamknąć usta pseudo funduszem kompensacyjnym – związek przyczynowy mają oceniać eksperci od szczepień – wszyscy regularnie zatrudniani przez… producentów… Dziecko musi być 14 dni w szpitalu. Ale przecież NOPów niemal nie ma. Zamiatali i będą to robić nadal niemal perfekcyjnie” podsumowała projekt.
Rzeczywiście uważna lektura projektu ustawy o chorobach zakaźnych daje powody do niepokoju. Pierwszą zasadniczą zmianą jest wprowadzenie tzw. szczepień akcyjnych, które ustawodawca definiuje jako organizowane lub koordynowane przez organy władzy publicznej szczepienia ochronne wykonywane interwencyjnie w związku z wystąpieniem na danym obszarze zwiększonej liczby zakażeń lub zachorowań na chorobę zakaźną albo zwiększonego ryzyka ich wystąpienia.
Nowa ustawa przewiduje, że w celu wykluczenia przeciwwskazań do szczepienia ochronnego jego wykonanie jest poprzedzone badaniem kwalifikacyjnym, które przeprowadza lekarz. W przypadku szczepienia osoby pełnoletniej przeciw grypie badanie kwalifikacyjne może być przeprowadzone również przez pielęgniarkę posiadającą kwalifikacje do samodzielnego przeprowadzania badania fizykalnego oraz kwalifikacje określone w przepisach. Jak pokazuje polska praktyka, lekarze niekoniecznie przejmują się rzeczywistym stanem pacjenta kwalifikowanego do szczepień – w większości przypadków jeżeli już są badania, to pobieżne. W niektórych wypadkach zdarzało się, że lekarz kierował na szczepienie mimo wyraźnych przeciwwskazań. Nietrudno zatem domyślić się, jak będzie wyglądała ta „kwalifikacja” dokonywana przez pielęgniarki. Na zupełny skandal zakrawa jednak uznanie NOPu i przyznanie rekompensaty dopiero wówczas gdy dojdzie do co najmniej dwutygodniowej hospitalizacji pacjenta.
Ustawodawca powołuje Zespół Opiniodawczy Funduszu Kompensacyjnego Narodowego Programu Szczepień Ochronnych oraz Fundusz Kompensacyjny. Wniosek o przyznanie opiekuńczego świadczenia kompensacyjnego wnosi się do ministra właściwego do spraw zdrowia. Może on być złożony w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy od dnia, który był ostatnim dniem hospitalizacji wynikającej z powikłań poszczepiennych.  Wysokość opiekuńczego świadczenia kompensacyjnego ma być równa jednej siódmej kwoty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia pomnożonej przez liczbę rozpoczętych dni hospitalizacji, jednak nie może wynosić więcej niż 70 000 zł.
Ustawodawca podkreśla, iż zgodnie z definicją zawartą w art. 2 pkt 16 ustawy „niepożądany odczyn poszczepienny” to niepożądany objaw chorobowy pozostający w związku czasowym z wykonanym szczepieniem ochronnym. Tak więc definicja niepożądanego odczynu poszczepiennego została opracowana na potrzeby zapewnienia odpowiedniej czułości systemu nadzoru nad bezpieczeństwem szczepień i nie przesądza o istnieniu związku przyczynowo-skutkowego pomiędzy podaniem szczepionki a wystąpieniem objawów chorobowych. Związek taki może być natomiast ustalany w drodze analizy epidemiologicznej dużej liczby zarejestrowanych zdarzeń tego typu. Dlatego też ustalenie uprawnień do otrzymania opiekuńczego zasiłku kompensacyjnego będzie się opierać nie na zgłoszeniu przez lekarza niepożądanego odczynu poszczepiennego, lecz na wystąpieniu – w określonym czasie po szczepieniu – wskazanych w rozporządzeniu ministra właściwego do spraw zdrowia objawów chorobowych, które – zgodnie z aktualną wiedzą naukową – stanowią możliwe działania niepożądane szczepionek
Przyznanie świadczenia kompensacyjnego następuje – według przedłożonego projektu ustawy – w drodze decyzji ministra właściwego do spraw zdrowia, który na wniosek wyżej wymienionego zespołu ustala jego wysokość, bądź… odmawia jego przyznania. Oznacza to, że nawet jeżeli wszystkie wymogi przyznania świadczenia rekompensacyjnego zostaną spełnione, nie jest przesądzone, że poszkodowany pacjent jakiekolwiek pieniądze otrzyma. Co więcej ustawodawca przewidział jedynie rekompensaty dla osób małoletnich – osoby dorosłe, u których wystąpią na przykład powikłania po szczepieniu na grypę – o jakiejkolwiek rekompensacie mogą zapomnieć.
„Sposób przeprowadzania szczepień ochronnych oraz poprzedzających je badań kwalifikacyjnych w zasadzie nie uległ zmianom, a nowelizacja przepisów w tym zakresie ma charakter redakcyjny i porządkujący” informuje ustawodawca w przedłożonym uzasadnieniu. To kolejny powód do niepokoju, ponieważ – jak wykazały przykłady wielu rodziców zmuszanych do szczepienia dzieci mimo występowania NOPu – kwalifikacja do szczepień w Polsce to zwyczajna fikcja, a pacjentem nie przejmują się ani lekarze, ani tym bardziej resort zdrowia.
Ustawa wprowadza Narodowy Program Szczepień Ochronnych, który przewiduje następujące kategorie szczepień ochronnych: „powszechne obowiązkowe szczepienia ochronne” stanowiące odpowiednik dotychczasowych obowiązkowych szczepień „kalendarzowych”, którymi są objęte poszczególne roczniki dzieci i młodzieży oraz „obowiązkowe szczepienia dla osób z grup ryzyka”, które dotyczą jedynie wybranych osób, które zostały objęte obowiązkiem szczepień ze względu na szczególne narażenie na zakażenie lub ryzyko ciężkiego przebiegu choroby. Ponadto wprowadza się dodatkową kategorię szczepień taką jak „zalecane szczepienia finansowane z budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Szczepień Ochronnych”. W tej kategorii szczepień znajdą się szczepienia przeciw wirusowemu zapaleniu wątroby typu B u osób dorosłych zakażonych wirusowym zapaleniem wątroby typu C, które do tej pory były realizowane jako szczepienia obowiązkowe. „Szczepienia te mają jednak charakter ochronny w wymiarze wyłącznie indywidualnym i brak jest dostatecznego uzasadnienia, aby ich wykonywanie u osób dorosłych było objęte obowiązkiem, który w przypadku jego niewykonania skutkuje wszczęciem postępowania egzekucyjnego” stwierdza ustawodawca w uzasadnieniu. Ww. szczepienie należy do tej samej grupy szczepień jak inne szczepienia zalecane np. szczepienia przeciw grypie u osób starszych czy też szczepienia kobiet w ciąży przeciw krztuścowi i brak jest uzasadnienia merytorycznego dla realizacji szczepień tego rodzaju u osób dorosłych w formie szczepień obowiązkowych.
Obowiązkowe mają być za to szczepienia akcyjne – w ramach tych szczepień, szczepienie na grypę będzie obligatoryjne.
Należy przy tym podkreślić, że wybór i zakup szczepionek odbywać się nadal będzie w drodze przetargu organizowanego przez Ministerstwo Zdrowia – oznacza to, że resort zdrowia będzie kierował się ceną, a nie bezpieczeństwem pacjenta.
Ustawa ewidentnie została napisana pod dyktando szczepionkowego lobby. Na skandal zakrawa fakt, iż Stowarzyszenie STOP NOP nie zostało przez resort uwzględnione jako podmiot konsultacji społecznych.

SZCZĘŚCIA

Zdjęcie użytkownika Małgorzata Jadwiga Bargiel.

kilka zdjęć, które udowadniają, że każde dziecko powinno być wychowywane ze zwierzakiem

Miłość, empatia i szczerość to cechy, które nie zawsze odnajdziemy wśród ludzi. Między innymi dlatego uważamy, że każde dziecko powinno być wychowywane w obecności zwierzaka. Oto kilka  zdjęć, które tylko to potwierdzają. Są przeurocze!                                                          
Przesadza z tymi żartamiDowcipy o seksie - kawały erotyczne dla dorosłych - ilość 

Pewnego dnia zajączej złowił złotą rybkę. Rybka, jak to złote rybki mają w zwyczaju rzekła:
- Zajączku wypuść mnie to spełnię trzy twoje życzenia!
- Dobrze - odpowiada zajączek - wypuszczę cię ale, jak spełnisz trzy pierwsze życzenia misia, które wypowie po przebudzeniu ze snu zimowego.
- No co ty, zajączku! Chcesz oddać swoje życzenia misiowi?!!! Rybka nie kryła zdziwienia.
- Tak, to moje ostatnie słowo - stanowczo rzekł zajączek.
- Zgoda! Odrzekła złota rybka.
Jakis czas później miś budzi się ze snu zimowego, przeciąga się leniwie i mruczy zaspanym głosem: Sto ch..ów w dupę i kotwica w plecy, byle była ładna pogoda!
Dowcip numer: 5431
*******************************************************
Przychodzi facet do pracy pobity, podrapany itd. Kumpel go pyta:
- Kto ci to zrobił ?
- Żona...
- Żona? Za co !?
- Powiedziałem do niej "ty".
- I za to cię pobiła? A jak dokładnie powiedziałeś ?
- Ona mówi do mnie "już się nie kochaliśmy ze dwa lata..."
A ja do niej:
- Chyba ty...
Dowcip numer: 5432
*******************************************************
W trakcie filmu dziewczyna zwraca się do swojej koleżanki siedzącej obok:
- Słuchaj ten facet obok mnie onanizuje sie.
- Cos ty! No to powiedz mu, żeby natychmiast przestał!
- Nie mogę!
- Dlaczego?!
- Bo on używa mojej ręki.
Dowcip numer: 5433
*******************************************************
Facetowi żona zaczęła mówić przez sen. Jakieś jęki i imię Rysiek...
Bez dwóch zdań doprawiała mu rogi i facet szybko doszedł do takiego samego wniosku. Aby to sprawdzić, pewnego dnia udał, że wychodzi do pracy i schował się w szafie. Patrzy, a tu żona idzie pod prysznic, układa sobie włosy, maluje się, perfumuje i w samej koszulce nocnej wraca do łóżka. W tym momencie otwierają się drzwi i wchodzi Rysiek...
Super przystojny, wysoki, śniada cera, czarne, bujne włosy - jednym słowem bóstwo.
Facet w szafie myśli: "Muszę przyznać, że ten Rysiek to ma klasę!".
Rysiek zdejmuje powoli koszulę i spodnie, a na nim stylowe ciuchy, najmodniejsze i najdroższe w tym sezonie.
Facet w szafie myśli: "szlag, ale ten Rysiek, to jednak jest zajebisty!".
Rysiek kończy się rozbierać od pasa w górę, a tu na brzuchu mięśnie krateczka-kaloryfer, wysportowany, a klatka jak u gladiatora.
Facet w szafie myśli: "ten Rysiek, to ekstra gość!".
Rysiek zdejmuje super-trendy bokserki, a tu penis cudowny - pierwsza klasa.
Facet w szafie myśli: "O żesz ty, Rysiek jest rewelacyjny"
W tym momencie żona zdejmuje koszulę nocną i pojawia się ciało z cellulitisem, obwisłe piersi, rozstępy...
Facet w szafie myśli: "Ja pierdolę! Ale wstyd przed Ryśkiem".
Dowcip numer: 5434
*******************************************************
Do dyrektora cyrku przychodzi matka z córką i proszą, by je zatrudnił.
- Jaki numer pani pokazuje - zwraca się dyrektor do córki
- Numer z piłeczka pingpongową -
- Proszę pokazać -
Córka rozbiera się, kładzie na podłodze piłeczkę pingpongową, chwilę tańczy, wreszcie robi szpagat, wstaje, a piłeczki nie ma.
- Brawo! Brawo! Zatrudniam panią!
- A jaki numer przygotowała szanowna mamusia?
- To samo, tylko z piłką footbolową
Dowcip numer: 5435
*******************************************************
Pewna kobieta wpadła na pomysł żeby kupić mężowi na urodziny zwierzątko. Udała się w tym celu do sklepu zoologicznego. Wszystkie fajne zwierzaki były niestety dla niej za drogie. Zrezygnowana pyta się sprzedawcy:
- Macie tu jakieś tańsze zwierzaki?
- Z tańszych mamy tylko żabę po 50 zł.
- 50 zł za żabę?! Dlaczego tak drogo?
- Bo ta żaba to, proszę pani, jest całkiem wyjątkowa.. Ona potrafi świetnie robić laskę!
Kobieta nie zastanawiając się długo kupiła żabę, licząc że ta ją wyręczy w tej nieprzyjemnej dla niej czynności. Gdy nadszedł dzień urodzin kobieta wręczyła żabę mężowi i opowiedziała mu o jej niesamowitych zdolnościach. Facet był nieco sceptyczny, ale postanowił swój prezent wypróbować jeszcze tego samego wieczora. Grubo po północy żonę obudziły dziwne dźwięki dochodzące z kuchni. Wstała i poszła sprawdzić co tam się dzieje. Gdy weszła do kuchni zobaczyła męża i żabę przeglądających książkę kucharską. Wokół nich porozstawiane były przeróżne garnki i patelnie. Zdumiona kobieta spytała:
- Dlaczego studiujecie książkę kucharską o tej godzinie?
- Jak tylko żaba nauczy się gotować - wypierdalasz!
Dowcip numer: 5436
*******************************************************
Dziadku, dziadku, a kiedy pierwszy raz się kochałeś?
- Na wojnie, wnusiu...
- A jak, a z kim?
- Jak to z kim... Na wojnie się nie wybiera...
Dowcip numer: 5437
*******************************************************
Nauczycielka pyta dzieci:
- Jaki jest największy przedmiot, który można wziąć do buzi?
Dzieci mówią: gruszka, banan, pączek... Gdy przyszła kolej na Jasia, ten mówi:
- Lampa!
- Jak to, Jasiu? Chyba coś ci się pomyliło?
- Nie, proszę pani. Jak wieczorem mama idzie spać, to mówi do taty: Zgaś lampę, to wezmę do buzi
Dowcip numer: 5438
*******************************************************
Wrócił facio z dość długiej wyprawy.
A początku cieszył się powrotem, a potem markotniał. Chodził bez celu i robił się nijaki. Żona widząc spadek jego samopoczucia, pyta się z troską:
- Czemu taki smutny chodzisz?
- Wiesz przecież, że goryl mnie zgwałcił - on rzecze.
- Ależ to już było tak dawno - dziwi się żona.
- No właśnie! A on ani nie napisze, ani nie zadzwoni!
Dowcip numer: 5439
*******************************************************
Drużynowe Mistrzostwa Świata w robieniu loda!!! Zjechały się panie z całego świata. Oczywiście nie zabrakło prasy, radia, telewizji...etc.
Korespondent jednej z stacji TV przeprowadza wywiady z drużynami. Najpierw zaczyna rozmowę z amerykankami:
- Jak nastroje przed zawodami?
- Wszystko dopięte na ostatni guzik, ciężko trenowałyśmy w okresie przygotowawczym, morale doskonałe, wygramy!!! Jeżeli oczywiście w polskiej drużynie zabraknie Mani...
Podobne pytanie zadaje Francuzkom (nomen omen faworytom )
- Wszystko w najlepszym porządku, w końcu jest to nasza narodowa dyscyplina, od lat jesteśmy w czołówce, wygramy!!! Jeżeli oczywiście Mania nie przyjdzie....
I tak chodzi od nacji do nacji i wszędzie to samo: "Jeżeli Mania nie przyjdzie...."
Wreszcie nie wytrzymał i pyta:
- Co to za Mania??? Autorytet jakiś czy co???
- Autorytet nie autorytet ale kostkę Rubika w ustach układa...
Dowcip numer: 5440
*******************************************************
Tata odprowadza córkę do przedszkola. Idąc mijają 2 "bzykające się" psy.
Córka pyta:
- Tato? Co te pieski robią?
Ojciec nie wie, co odpowiedzieć dziecku, więc wymyśla na poczekaniu
- Bo wiesz, ten piesek na górze zwichnął sobie łapkę i ten drugi pomaga mu dojść do domku.
- Wiesz tato? To zupełnie jak w życiu! Ty komuś pomagasz a ten ktoś pierdoli cię prosto w dupę!
Dowcip numer: 5441
*******************************************************
Spotykają się dwaj przyjaciele . Jeden taki smutny, w depresji, mówi, że wszystko mu zbrzydło, sprzykrzyło się.
- Tak nie można. się smucić Pójdziemy do mnie, wypijemy...
- Taa, pić, znowu z tobą pić...
- No dlaczego tylko pić? Posiedzimy, przegryziemy...
- Taa, żreć, znowu z tobą żreć...
- I moja żona będzie zadowolona jak nas odwiedzisz...
- Taa, ruchać , znowu ruchać...
Dowcip numer: 5442
*******************************************************
Na przesłuchaniu policjant mówi:
- No to niech pan opowie jak to bylo
- No kazali mi się oprzeć o maskę samochodu i wypiąć
- Napastowali pana?
- Nie... na sucho pojechali
Dowcip numer: 5443
*******************************************************
Czytajcie najnowszy numer "Cosmopolitan" - a w nim:
- jak poprawić humor szefowi,
- jak dumnie kroczyć ścieżką awansu,
- jak być najlepszą pracownicą, niewiele robiąc,

oraz pozostałe sekrety oralnego seksu...
Dowcip numer: 5444
*******************************************************
Para w łóżku:
- To twoje piersi, czy gęsia skorka?
- A ty się kochałeś, czy trząsłeś z zimna?
Dowcip numer: 5445
*******************************************************
Mąż wraca o 4 rano do domu. Żona zaspana otwiera mu drzwi i pyta z wyrzutem:
- No gdzie byłeś?
- Na rybach, kochanie - odpowiada mąż.
- I złapałeś coś - znów pyta żona, na co mąż po krótkim zastanowieniu mówi:
- Nieeee, mam nadzieję, że nie... - wzdrygnął się mąż.
Dowcip numer: 5446
*******************************************************
Dać w prezencie facetowi flaszkę 0,2l wódki, to tak jak kobiecie
5-centymetrowy wibrator.
Dowcip numer: 5447
*******************************************************
Dwie gospodynie stoją przy pralce:
- Jadźka, ale tak między nami... anal już próbowałaś?
- Nieee, zadowolona jestem z Dosi...
Dowcip numer: 5448
*******************************************************
- Kochanie, co sądzisz o seksie analnym?
- Jak dla mnie ok.
- Już się bałem, że będziesz miała coś przeciwko...
- A co ja się będę wtrącać, jak spędzasz czas z kolegami?
Dowcip numer: 5449
*******************************************************
Z dachu drapacza chmur mordercy wyrzucili faceta. Spada:
- Aaaaaaaaaa!!! Przelatuje koło 25 piętra, gdzie na balkonie opala się nago super laska:
- Ooooooo!!!
Dowcip numer: 5450
*******************************************************
- Przepraszam, to przypadkiem nie wasz syn?
- Mój, ale żeby przypadkiem, to pierwsze słyszę.
Dowcip numer: 5451
*******************************************************
- Zosiu, powinnaś starać się trochę mniej kłamać mamę...
- Dobrze mamo, to w takim razie od wczoraj jestem trochę mniej dziewicą
Dowcip numer: 5452
*******************************************************
- Słuchaj stary! Wczoraj jak jechałem z Twoją żoną samochodem, to opowiedziała mi taki dowcip, że spadłem z łóżka.
Dowcip numer: 5453
*******************************************************
Mamo dzisiaj śniła mi się Marysia
-Nie szkodzi ja to wypiorę...
Dowcip numer: 5454
*******************************************************
Wchodzi sekretarka do gabinetu szefa.
-Szefie mam dwie wiadomości, dobrą i złą.
-Zaczynaj od dobrej.
-Nie jest pan bezpłodny!
Dowcip numer: 5455
*******************************************************
Porno gwiazda przychodzi do ginekologa.
-Mam się rozebrać?
-Nie ma potrzeby wczoraj oglądałem pani ostatni film.
Dowcip numer: 5456
*******************************************************
Kiedy rozpoznać, że dopada cię impotencja? -Kiedy przyciąganie ziemskie jest większe od kobiecego.
Dowcip numer: 5457
*******************************************************
Czym się różni dobra sekretarka, od super sekretarki:
- Dobra sekretarka mówi: - dzień dobry szefie
- Super: - już rano szefie
Dowcip numer: 5458
*******************************************************
Dzień dobry chciałbym rozmawiać z szefem
-To nie możliwe, nie ma szefa, wyjechał
- Jak to nie ma, przed chwila widziałem go w oknie
- On pana też...
Dowcip numer: 5459
*******************************************************
Noc poślubna:
- Kochanie dużo było ich przede mną?
Mija godzina, ona milczy
- Kochanie gniewasz się na mnie?
- Cicho liczę...
Dowcip numer: 5460
*******************************************************
Mamo ja nigdy nie wyjdę za mąż za faceta, który chrapie!
- Bardzo mądrze córuś, tylko bądź ostrożna w poszukiwaniach
Dowcip numer: 5461
*******************************************************
Jaka jest różnica między seksem z miłości, a tym za pieniądze?
- Ten z miłości jest niewspółmiernie droższy
Dowcip numer: 5462
*******************************************************
Szkoła 1 września, nauczyciel do klasy:
- Ciekawe ile zostało w klasie dziewczynek po wakacjach?
Dowcip numer: 5463
*******************************************************
Są trzy wielkości mężczyzn: - Mały, średni i o Mój Boże
Dowcip numer: 5464
*******************************************************
Jasiu rano w sypialni rodziców usłyszał dziwne odgłosy. Zajrzał przez dziurkę od klucza, a tam pozycja za pozycją
- I oni mi mówią żebym nie dłubał palcem w nosie
Dowcip numer: 5465
*******************************************************
- Kiedy zaczął się do mnie dobierać, powiedziałam, że nie chcę go widzieć!
- No i co?
- Zgasiliśmy lampę...
Dowcip numer: 5466
*******************************************************
Kłótnia w łóżku:
- To ty pierwsza zaczęłaś!
- Tak, bo ty pierwszy skończyłeś!
Dowcip numer: 5467
*******************************************************
- I jaki był?
- To było najwspanialsze 20 sekund w moim życiu!
Dowcip numer: 5468
*******************************************************
- A ja swoją cnotę straciłam bezboleśnie
- ????
- Jak go wyjął pękła ze śmiechu
Dowcip numer: 5469
*******************************************************
- Panie doktorze mój mąż ma problemy w łóżku, mógłby pan coś zrobić żeby znowu był jak byczek?
- Proszę się rozebrać
- Rozebrać?
- Tak, zaczniemy od rogów
Dowcip numer: 5470
*******************************************************
Dziewczyny żeby mógł przylecieć do was bocian musi najpierw popracować dzięcioł.
Dowcip numer: 5471
*******************************************************
- A mówiłaś, że byłaś dziewicą!!!
- No bo byłam, zapytaj Mariana!
Dowcip numer: 5472
*******************************************************
- Dlaczego Kobiety się rano przeciągają po przebudzeniu?
- Bo się nie mogą rano po jajkach podrapać!
Dowcip numer: 5473
*******************************************************
Problemy z potencją? Z wytryskiem? Od dzisiaj koniec Twoich problemów! Nasi wysokiej klasy specjaliści wydupczą i skończą za Ciebie!!!
Dowcip numer: 5474
*******************************************************
Dwóch gości idzie po pas w śniegu i narzekają:
- Nogi to mi chyba już do kolan odmarzły...
- I ty myślisz, że TY masz problem?
Dowcip numer: 5475
*******************************************************
Dziewczyna do partnera przytulającego się w tańcu:
- Chyba niedługo umrzesz...
- Co za pomysł?! Czemu tak myślisz?
- Czuję twój koniec....
Dowcip numer: 5476
*******************************************************
Większość dziewic marzy o tym, by do ich sypialni wdarł się dobry chłopak i zachował się jak zły chłopak.
Dowcip numer: 5477
*******************************************************
U wejścia do małego kościółka wisi kartka: "Jeśli jest ci przykro żyć w grzechu, otwórz i wejdź". Szminką dopisano: "a jeśli nie, zadzwoń po numer..."
Dowcip numer: 5478
*******************************************************
Kolację u kobiety może dostać każdy, ale na śniadanie trzeba sobie zasłużyć.
Dowcip numer: 5479
*******************************************************
- Wiesz, Mietek powiedział, że będzie mnie kochał platonicznie. Nie wiesz, co to znaczy??
- Nie, ale myślę, że świństwa jakieś
Dowcip numer: 5480
*******************************************************
Nastolatka wraca nad ranem do domu. Mama jej otwiera, a ona kręcąc majtkami na palcu mówi:
- Mamo, nie wiem co to za sport, ale to będzie moje hobby.
Dowcip numer: 5481
*******************************************************
- Córeczko, będziesz miała rodzeństwo.
- No wiesz, mamo, a mnie nawet palić nie pozwalasz!
Dowcip numer: 5482
*******************************************************
- Tatko, czym różni się mężczyzna od kobiety?
- Synku, u mnie, mężczyzny rozmiar nogi 45, u mamy 36. Tak więc, widzisz...między nogami różnica
Dowcip numer: 5483
*******************************************************
....jedna ręką trzymam Twoją fotografię, a drugą myślę o Tobie...
Dowcip numer: 5484
*******************************************************
Teściowa do synowej:
- No jak ci się żyje córuś z Pawłem?
- Cudownie mamo, on obudził we mnie kobietę!
- Z jego budzikiem to nie ma co się dziwić...
Dowcip numer: 5485
*******************************************************
Jest afera! Urząd skarbowy od przyszłego roku wprowadzi podatek od udanego seksu. Ja pewnie dostanę zwrot, ale Ciebie te skurwysyny zrujnują.
Dowcip numer: 5486
*******************************************************
Spotykają się dwaj kumple po wakacjach.
- No !...opowiadaj jak było na tej plaży dla nudystów ?
- Powiem ci jedno, że od początku twardo się trzymałem...
Dowcip numer: 5487
*******************************************************
- Kochanie...
- Nie!
- Ale raz...
- NIE!
- Ale tylko raziczek...
- Nie. Do ślubu NIE!
- Ale tylko ten jeden raz
- No dobra, ale nikomu nie mów...
- E, to już nie trzeba...
Dowcip numer: 5488
*******************************************************
Jak poznać nudystę nowatora? Rozpoznaje się go po tym, że wszyscy wokół cieszą się widząc, że on się cieszy...
Dowcip numer: 5489
*******************************************************
Grzeczne dziewczynki kładą się do łóżka o 9. Żeby na 11 wrócić do domu...
Dowcip numer: 5490
*******************************************************
Chłopak do laski:
- Choć pójdziemy do mnie. Rodzice wyjechali na daczę. Posiedzimy, herbatę wypijemy...
- Zgoda, tylko wstąpię do apteki i kupię coś do tej herbaty...
Dowcip numer: 5491
*******************************************************
- Panie steward jeden z pana kolegów wtargnął do mojej kajuty i próbował zgwałcić!
- A czego się pani spodziewała w klasie turystycznej, kapitana?
Dowcip numer: 5492
*******************************************************
- Dlaczego króliki nie robią hałasu w czasie seksu?
- Bo mają puchate jajka.
Dowcip numer: 5493
*******************************************************
Napis w męskiej toalecie: "Tu zginął mój syn Ignac. Dziewięć miesięcy przed swoimi urodzinami. Podczas bezwzględnej walki wręcz..."
Dowcip numer: 5494
*******************************************************
- Tu seks telefon, spełnię twoje najskrytsze pragnienia!
- Genia to ja..., kup chleb do domu...
Dowcip numer: 5495
*******************************************************
Ostatnio udało mi się kochać przez godzinę i pięć minut... to było wtedy, gdy zmienialiśmy czas na letni.
Dowcip numer: 5496
*******************************************************
- Wczoraj spotkałam maniaka.
- Seksualnego?
- BARDZO!!!
Dowcip numer: 5497
*******************************************************
Moryc się ożenił. Podczas nocy poślubnej słychać nagle z sypialni:
- Maamaaa!! A Salcia tak szeroko rozkłada nogi, że ja nie mam się gdzie położyć!
Dowcip numer: 5498
*******************************************************
Dobry sąsiad zawsze pożyczy, a sąsiadka da...
Dowcip numer: 5499
*******************************************************
- A z pocałunkiem póki co zaczekamy - powiedział piękny książę złażąc ze Śpiącej Królewny.
Dowcip numer: 5500
*******************************************************
W bibliotece:
- W jakim dziale postawić "Onanizm"?
- Rękodzieło!
Dowcip numer: 5501
*******************************************************
Usiedli przy stole dobrzy chłopcy i piękne dziewczęta. Po trzech butelkach chłopcy okazali się pięknymi, a dziewczęta dobrymi.
Dowcip numer: 5502
*******************************************************
Każda kobieta ma swój mały sekret. Pożądane jest, by mężczyzna miał jednak duży.
Dowcip numer: 5503
*******************************************************
- Słuchaj, tymi twoimi aluzjami podarłeś mi już wszystkie majtki!
Dowcip numer: 5504
*******************************************************
Kobiety dzielą się na trzy rodzaje: piękne, wierne oraz piękne i wierne, ale nadmuchiwane.
Dowcip numer: 5505
*******************************************************
Zaczęliśmy od berka na strychu. Skończyło się bzykaniem w piwnicy.
Dowcip numer: 5506
*******************************************************
W sprzedaży pojawiły się prezerwatywy o smaku mentolowym i eukaliptusowym. Zalecane szczególnie dla kobiet chorych na gardło.
Dowcip numer: 5507
*******************************************************
- Sąsiedzie, czemu pańska żona tak w nocy płakała? Czyżby pan się z nią źle obszedł?
- Wręcz przeciwnie, obszedłem się bez niej!
Dowcip numer: 5508
*******************************************************
... i żyli długo i szczęśliwie. I zmarli jednego dnia. Od orgazmu. Ona z rana, on bardziej pod wieczór.
Dowcip numer: 5509
*******************************************************
- Niektóre kobiety nie szczytują - w czym tkwi problem?
- Otóż to, problem tkwi co prawda tam gdzie powinien, ale trzeba go jeszcze zdecydowanie poruszać!
Dowcip numer: 5510
*******************************************************
- Seks pozamałżeński jest podobno grzechem?
- Na pewno grzechem jest źle wykonany!
Dowcip numer: 5511
*******************************************************
- Halo, proszę pani! Proszę nie wypływać poza boje!
- To nie boje, kretynie! Ja na wznak pływam!
Dowcip numer: 5512
*******************************************************
Seks w parze z miłością jest najwspanialszą rzeczą na świecie...chociaż bez miłości też jest odlotowy!
Dowcip numer: 5513
*******************************************************
...ufnie położyła mu nogi na ramionach...
Dowcip numer: 5514
*******************************************************
Sukiennice. Baba sprzedaje kwiaty:
- Kup pan bukiecik... cały tydzień będzie stał.
- Naprawdę? To poproszę cztery.
Dowcip numer: 5515
*******************************************************
Krzyczy kowboj John do kowboja Romano:
- Mam najszybszą rękę na Dzikim Zachodzie
- A ja tam wolę dziewczyny
Dowcip numer: 5516
*******************************************************
Używaj tylko prezerwatyw Mach 3! Na każdy twój ruch one wykonują trzy!
Dowcip numer: 5517
*******************************************************
Badania wykazały, że 40% mężczyzn miało pierwszy kontakt seksualny pod prysznicem. Pozostałych 60% w wojsku nie służyło.
Dowcip numer: 5518
*******************************************************
Jedno z "przykazań" savoir vivre'u: "...jeśli robisz loda, nigdy nie zgrzytaj zębami."
Dowcip numer: 5519
*******************************************************
Dojrzałego mężczyznę może spotkać w trakcie seksu tylko jedno zaskoczenie - dzwonek do drzwi.
Dowcip numer: 5520
*******************************************************
Nowy baton "Mars" z dodatkiem bromu.... gdy tylko masz ochotę.
Dowcip numer: 5521
*******************************************************
Ogłoszenie na drzwiach "klubu towarzyskiego":
"Do kompleksowej obsługi gości zatrudnimy panienkę bez kompleksów"
Dowcip numer: 5522
*******************************************************
- Czy mogę na pani polegać ?
- Legnij pan.
Dowcip numer: 5523
*******************************************************
- No i co ci powiedział lekarz?
- Że powinnam mieć dwadzieścia stosunków miesięcznie.
- Dobra. Dwa razy możesz liczyć na mnie.
Dowcip numer: 5524
*******************************************************
Śniło mi się, że Pamela Anderson pomaga mi kleić samolot. Pracowaliśmy tak długo, aż obudziłem się ufajdany klejem...
Dowcip numer: 5525
*******************************************************
- Maniuś, wstawaj, pora do roboty... Wstawaj...No, Maniuś... Nie - Maniuś - CAŁY wstawaj!
Dowcip numer: 5526
*******************************************************
Noc poślubna. Młodzi leżą w łóżku i palą papierosy po skończonym akcie
- Czy miałaś przede mną jakiegoś faceta?
- Ależ co ty, kochanie, żadnego.
- A ja miałem.
Dowcip numer: 5527
*******************************************************
Rzecz się dzieje w sypialni państwa Rosenbaum:
- Mojsze ty jesteś jak lis!
- względem chytrość?
- Nie! Względem miękka kita!
Dowcip numer: 5528
*******************************************************
- Jaki facet jest najbardziej popularny na plaży nudystów?
- Taki, który potrafi nieść naraz dwa kubki z kawą i tuzin pączków.
Dowcip numer: 5529
*******************************************************
Dziennik anorektyczki- Śniadanie: 12 kalorii. Obiad: 25 kalorii. Kolacja: szklanka wody. Spotkanie z Zenkiem: Ach, co za szaleństwo - 120 kalorii
Dowcip numer: 5530
*******************************************************
- Czym się różni erotyka od pornografii?
- Erotyka jest wtedy gdy używasz piórka a Pornografia gdy całej kury.
Dowcip numer: 5531
*******************************************************
Małżonkowie udają się wieczorem do łóżka, on od razu zabiera się do dzieła
- Nie dzisiaj kochanie, głowa mnie boli
- Na szczęście dziś twoja głowa nie jest mi do niczego potrzebna
Dowcip numer: 5532
*******************************************************
Facet w sexshopie
- Proszę mi pokazać tą dmuchaną lalę
- Proszę bardzo
- Kiedy ją wyprodukowano?
- W styczniu 2005
- E, to Koziorożec.Nie pasujemy do siebie.
Dowcip numer: 5533
*******************************************************
Gadają dwaj kumple w biurze po urlopie
- Ty! Dobrze się czujesz?
- Czemu pytasz?
- Bo od kiedy nosisz biustonosz!
- Od momentu jak go żona znalazła w naszym samochodzie
Dowcip numer: 5534
*******************************************************
- Co to jest samodzielność?
- Gdy nie ma z kim pogadać tuż po orgazmie.
Dowcip numer: 5535
*******************************************************
Pyta Don Kichot Sancho Panse:
- Sancho, jesteś moim przyjacielem?
- Już nie! Starczy! Dość. Dalej, do bab jedziemy...
Dowcip numer: 5536
*******************************************************
- Poproszę 50 prezerwatyw
- Mam tylko 48
- Dobra niech będą, ale muszę pani powiedzieć, że spieprzyła mi pani cały wieczór!
Dowcip numer: 5537
*******************************************************
- Halinę w gości zaprosiłem
- Brawo, co przygotowałeś?
- Wszystko co trzeba. Stół nakryty. Wszystko świeże: pościel, prześcieradło, ręcznik...
Dowcip numer: 5538
*******************************************************
Było jej tak dobrze z Nim, że stawiała go za przykład wszystkim swoim kochankom
Dowcip numer: 5539
*******************************************************
W pokoju stali w trójkę: ona, on i jego.
Dowcip numer: 5540
********************