2017/06/15

Rząd Beaty Szydło nieugięty. Nie chcemy islamskiego zagrożenia pomimo gróźb ze strony Komisji Europejskiej!

         W raporcie Komisji Europejskiej dotyczącej realizacji programu przymusowej relokacji uchodźców z Grecji i Włoch oraz przesiedleń zawarto decyzję o wszczęciu postępowania przeciwko Polsce, Czechom i Węgrom. To kraje, które nie przyjęły dotąd imigrantów. Do raportu KE dotarła dziennikarka RMF FM. W aneksach znalazły się tabele, z których wynika, że Polska nie przyjęła ani jednego uchodźcy. W dokumencie podkreślono, że mimo powtarzanych wezwań, kraje te „naruszyły swoje prawne zobowiązania” wynikające z decyzji Rady. Chodzi tu o decyzję o podziale uchodźców pomiędzy kraje UE z września 2015 roku. Polska, za rządów premier Ewy Kopacz, zgodziła się na przyjęcie około 6 tys. uchodźców. KE w przyjętym dokumencie zapisała, że w związku z postawą Polski, Czech i Węgier, zdecydowano rozpocząć wobec tych krajów procedury „o naruszenie prawa”. Procedury uniknie Austria, która też nikogo nie przyjęła, ale w maju zgłosiła taki zamiar. Grupa Wyszehradzka przyjęła w sumie 28 uchodźców z łącznej liczby 11 069 jaka była dla niej przewidziana. Zdaniem KE „dodatkowy wysiłek” wszystkich krajów UE pozwoliłby „osiągnąć cel zamierzonej relokacji”. 

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz