2017/06/19

Czy lekarz powinien ratować ciężko chorego,skoro tą chorobę mu zesłał Bóg ??? Nie powinien też podawać leków przeciwbólowych bo skoro Bóg zesłał cierpienie należy cierpieć z wdzięcznością............... Ktoś powie bezbożnica ,inny diabeł , jeszcze ktoś niewierna, nic z tego , wolnomyślicielka ????

Deklaracja lekarzy na Jasnej Górze: uznajemy pierwszeństwo prawa Bożego nad prawem ludzkim!

Dwie kamienne tablice ze zobowiązaniem lekarzy do „wierności własnemu, chrześcijańskiemu sumieniu” oraz zwój zawierający 3 tys. podpisów złożyli na Jasnej Górze uczestnicy ogólnopolskiej pielgrzymki służby zdrowia.
„Ludzkie ciało i życie, będące darem Boga, są święte i nietykalne od poczęcia do naturalnej śmierci”
Deklaracja wiary 1
Sześciopunktowa „Deklaracja Wiary Lekarzy” – jako wotum wdzięczności za kanonizację  Jana Pawła II, to pomysł Wandy Półtawskiej, lekarza i wieloletniej przyjaciółki Karola Wojtyły, późniejszego papieża.
W deklaracji lekarze i studenci medycy zobowiązują do wierności własnemu, chrześcijańskiemu sumieniu, które ma pierwszeństwo przed prawem stanowionym. Wotum medyków w duchowej stolicy Polski to odpowiedź na opublikowanie pod koniec zeszłego roku przez Komitet Bioetyki PAN stanowiska w sprawie granic powoływania się przez lekarzy na klauzulę sumienia przy odmowie udzielania świadczeń medycznych. Zdaniem komitetu lekarze tej klauzuli nadużywają, stawiając własne sumienie przed prawem pacjenta wynikającym z ustaw.
Tymczasem wyryta w kamieniu deklaracja głosi, że „ludzkie ciało i życie, będące darem Boga, są święte i nietykalne od poczęcia do naturalnej śmierci”. Podpisy pod deklaracją były zbierane przez internet, jak również podczas jasnogórskiego spotkania służby zdrowia. „Jakże inaczej moglibyśmy wyrazić naszą wdzięczność jak nie przez jasne, otwarte przyznanie się do Jego nauki – do nauczania Kościoła katolickiego” – napisała Wanda Półtawska w apelu o podpisanie deklaracji. Sama inicjatorka, ze względu na zły stan zdrowia, nie mogła być na sobotniej pielgrzymce na Jasnej Górze.
– Lekarz, który idzie do szpitala, nie może być tym, który przykłada ręki do zabójstwa – szóste: „nie zabijaj”. Farmaceuta, który sprzedaje leki, nie może radzić, żeby kupować leki antykoncepcyjne. Chcemy się kierować sumieniem, chcemy jasno i wyraźnie mówić – ja tego zrobić nie mogę – mówił bp Stefan Regmunt, przewodniczący Zespołu ds. Służby Zdrowia przy Episkopacie Polski. – Deklaracja wiary to jest wyznanie, że jestem człowiekiem wiary, który kieruje się pewną hierarchią wartości, według tej hierarchii chce ten pracownik żyć. I ma prawo, zgodnie z aktualnymi przepisami europejskimi i krajowymi, odmówić pewnych czynności, nawet gdyby to kosztowało go, że będzie musiał zmienić pracę czy inne konsekwencje ponieść – nie wolno nam uczestniczyć w złu. To jest na pewno pierwszy krok, nie wszyscy będą tak odważni, by przyjąć taką deklarację, ale to, że zebraliśmy tak dużą liczbę podpisów, świadczy, że nie jest tak źle w służbie zdrowia, że są ludzie, na których możemy się opierać i z których możemy brać przykład – dodawał biskup.
Kamienne tablice z „Deklaracją Wiary Lekarzy” zostały złożone podczas
Mszy św. przed szczytem.
Deklaracja wiaryDeklaracja Wiary Lekarzy katolickich i studentów medycyny
w przedmiocie płciowości i płodności ludzkiej
Nam – lekarzom – powierzono strzec życie ludzkie od jego początku…
1. WIERZĘ w jednego Boga, Pana Wszechświata, który stworzył mężczyznę i niewiastę na obraz swój.
2. UZNAJĘ, iż ciało ludzkie i życie, będąc darem Boga, jest święte i nietykalne: – ciało podlega prawom natury, ale naturę stworzył Stwórca, – moment poczęcia człowieka i zejścia z tego świata zależy wyłącznie od decyzji Boga. Jeżeli decyzję taką podejmuje człowiek, to gwałci nie tylko podstawowe przykazania Dekalogu, popełniając czyny takie jak aborcja, antykoncepcja, sztuczne zapłodnienie, eutanazja, ale poprzez zapłodnienie in vitro odrzuca samego Stwórcę.
3. PRZYJMUJĘ prawdę, iż płeć człowieka dana przez Boga jest zdeterminowana biologicznie i jest sposobem istnienia osoby ludzkiej. Jest nobilitacją, przywilejem, bo człowiek został wyposażony w narządy, dzięki którym ludzie przez rodzicielstwo stają się „współpracownikami Boga Samego w dziele stworzenia” – powołanie do rodzicielstwa jest planem Bożym i tylko wybrani przez Boga i związani z Nim świętym sakramentem małżeństwa mają prawo używać tych organów, które stanowią sacrum w ciele ludzkim.
4. STWIERDZAM, że podstawą godności i wolności lekarza katolika jest wyłącznie jego sumienie oświecone Duchem Świętym i nauką Kościoła i ma on prawo działania zgodnie ze swoim sumieniem i etyką lekarską, która uwzględnia prawo sprzeciwu wobec działań niezgodnych z sumieniem.
5. UZNAJĘ pierwszeństwo prawa Bożego nad prawem ludzkim – aktualną potrzebę przeciwstawiania się narzuconym antyhumanitarnym ideologiom współczesnej cywilizacji, – potrzebę stałego pogłębiania nie tylko wiedzy zawodowej, ale także wiedzy o antropologii chrześcijańskiej i teologii ciała.
6. UWAŻAM, że – nie narzucając nikomu swoich poglądów, przekonań – lekarze katoliccy mają prawo oczekiwać i wymagać szacunku dla swoich poglądów i wolności w wykonywaniu czynności zawodowych zgodnie ze swoim sumieniem.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz